نوار تیپ

خط بازیافت نوار تیپ

بازیافت نوارهای آبیاری قطره ای

سوزاندن ضایعات نوارهای تیپ که به منظور آبیاری مزارع مورد استفاده قرار می گیرد ، آسیب ها و آلودگی های محیط زیستی جبران ناپذیری را به دنبال دارد . همه ساله حجم زیادی از نوارهای تیپ جهت ابیاری مزارع مورد استفاده قرار می گیرد که در پایان کشت باید از سطح مزرعه جمع اوری شوند. ضایعاتی که پس از جمع‌آوری از زمین‌های کشاورزی، در صورت عدم اموزش صحیح سرنوشتی همچون سوزانده شدن پیدا می‌کنند که آسیب ها و الودگی های محیط زیستی جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

در هر هکتار آبیاری نواری مزارع به طور متوسط ١۵٠ تا ٢٠٠ کیلوگرم نوار تیپ مصرف می شود که به همین میزان ضایعات تولید می شود، این حجم ازپسماندهای پلاستیکی برجای مانده در مزارع پس از برداشت محصولات بدلیل مدت زمان زیاد ماندگاری در روی خاک علاوه بر آلودگی شدید محیط زیست، اثرات جبران ناپذیری بر حاصلخیزی و از بین بردن بافت موثر خاک نیز دارد.

ضایعات نوار تیپ پس از گذر از فرآیندهای مربوط به بازیافت می تواند در تولید سبدهای پلاستیکی جمع اوری محصول و تولید انواع لوله های پلی اتیلن و نوارهای تیپ به منظور مصرف در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

مشاهده تصاویر مرتبط

مشاهده ویدیوهای مرتبط

الموقع يقوم بتحديث المعلومات

تواصل عبر WhatsApp و Telegram

989128576794+

The website is updating information

Communication via WhatsApp and Telegram

989128576794+